07Μάιος2021

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Στο κατάστημα μας, γνωρίζουμε ότι κάθε κτίριο διαφέρει σε ανάγκες. Προσφέρουμε λύσεις υψηλής εξειδίκευσης, για να είμαστε βέβαιοι ότι παρέχουμε την καλύτερη δυνατή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Δεδομένου ότι τα κτίρια απαιτούν σημαντικά ποσά ενέργειας, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε σχεδόν μηδενικές απώλειες διαμέσου της μόνωσης του κελύφους και των τεχνικών αυτοματισμού. Ο φωτισμός, η ροή του αέρα και τα μηχανικά κυκλώματα αυτοματισμών, είναι μερικές από τις μεθόδους που διαθέτουμε προκειμένου να εγγυηθούμε μια αίσθηση άνεσης και ταυτόχρονα την σημαντική μείωση των ενεργειακών λογαριασμών.
• Αναβάθμιση μόνωσης
• Πράσινες στέγες
• Ηλιακές μεμβράνες
• Ψυχρές βαφές
• Μηχανικά κυκλώματα αυτοματισμών
• Μελέτη ροής του αέρα
• BEMS


Η Διαμαντιδής Ι. & Σια Ο.Ε. είναι στελεχωμένη από έμπειρους Μηχανικούς για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, καθώς και για μετέπειτα επεμβάσεις σε αυτό με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.
• Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Λεβητοστασίων και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
• Ένταξη σε Προγράμματα Επιδότησης / Χρηματοδότησης (Εξοικονομώ Κατ' Οίκον)

Τον Απρίλιο του 2010 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) διαμορφώνοντας έτσι το πλαίσιο αρχών και καθορίζοντας τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Σκοπός του είναι η μείωση της κατανάλωσης της συμβατικής ενέργειας στα κτίρια μέσω του αποδοτικού ενεργειακού σχεδιασμού τους και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Στα πλαίσια των παραπάνω απαιτείται:
Η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας και η Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αγοράς - πώλησης κτιρίων καθώς και για τη μίσθωσή τους (ισχύει και για τμήματα κτιρίων).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

lanordica-logo logo-atmos ravelli-logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

home Δημοκρίτου & Αίμου 1 (έναντι ΚΤΕΛ)
Ξάνθη 67100
phone Τηλ: +30 2541066001
Fax: +30 2541084280
 mail info@diamadidis.gr

Diamadidis - energia © All rights reserved
Powered by SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutionssoftweb logo

Like us on Facebook
See us on Youtube